Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Có 3 thứ ngu dốt

Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết.
3927 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết