Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Loại người

Trên thế giới có 3 loại người: biết đếm và ko biết đếm.
3927 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết