Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Đời và sống

- đời không trả cát xê nên không cần phải diễn ...

- Vì sống là KHÔNG CHỜ ĐỢI...
...cho nên cái gì cũng PHẢI TỪ TỪ..
3928 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , KISS6789
Website liên kết