Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Bia ôm

- Trẻ anh hùng lấy cái chết nơi sa trường làm vui, già ham chơi lấy cái chết trên bụng gái đôi mươi làm mãn nguyện.
Trăm năm bia đá thì mòn
Bia miệng cũng mỏi, chỉ còn bia ôm.
3927 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , KISS6789
Website liên kết