Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Đại trượng phu^^

- Đại trượng phu sống trong đời phải đạt được ít nhất một trong hai điều; nếu không có công lao bao trùm thiên hạ thì phải có con cái lan tràn trong thiên hạ.
- Đối với vợ không... nên thương hại mà dễ dãi, đối với bạn gái không nên nhân từ mà bỏ qua cơ hội, đối với mấy em mới quen thì không nên lòi đuôi sớm mà hối tiếc. Ấy là bí quyết để có thể có thể sống thoải mái với nhiều đàn bà một lúc.
3934 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ntvim88 , cuong205a3 người nữa
Website liên kết