Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Người đi...

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết