Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Sống vị tình mà tính vị tiền

Sống vị tình mà tính vị tiền
‎- Khoai đất lạ, mạ đất quen. Rượu uống quán quen, gái phải chơi hàng lạ.
- Hữu xạ tự nhiên hương. Cứ có tiền tự nhiên có gái đẹp.

Hảo hán đã tuốt gươm ra khỏi vỏ thì quyết không thể không có máu chảy. Nam tử đã kéo quần sịp... xuống thì nhất định chẳng chịu về không.
3934 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết