Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Phụ nữ -người đẹp...

Không phải tất cả phụ nữ đều đẹp, và không phải người đẹp nào cũng là phụ nữ!
3934 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , KISS6789
Website liên kết