Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Quân tử

Người quân tử không nói hai lời, vậy đã trót nói hai lời thì phải ói thêm lời thứ ba nữa để vẫn giữ được đạo của người quân tử !
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , KISS6789
Website liên kết