Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Quân tử

Liệt nữ không lấy hai chồng, trung thần không thờ hai chúa, quân tử vào mạng không dùng hai nick!
3934 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , chelx1 người nữa
Website liên kết