Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

Áo đỏ em đi giưã phố đông...

 Áo đỏ em đi giưã phố đông
 Cây xanh như cũng ánh theo hồng
 Em đi lưả cháy trong bao mắt
 Anh đứng thành tro em biết không?
3928 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi shimon , h2o4 người nữa
shimon
Ôi em thích bài này :x
10 năm trước· Trả lời
gachua
chị biết bài này khi đang đang giảng lí, tự nhiên thâỳ đọc thơ
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết