Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Điện thoại

Anh nhắn cho cô "Troi khuya roi em a. Ngu di." rồi tắt máy, tháo pin. Cầm mấy thứ vừa gỡ rời ra từ cái mà anh đã gọi là điện thoại một lúc, bỗng dưng anh cười nhẹ. Có bữa đẹp trời anh không đi săn kănguru mà chẳng biết làm gì, anh mở Bộ đếm tin nhắn ra xem, ngạc nhiên vì mình đã gửi đi gần mười lăm nghìn tin nhắn và đã nhận về hơn ba mươi nghìn tin nhắn.
 
Trung bình thì cứ anh nhắn một tin thì nhận được hai tin, tính ra thì lời chán.
 
Chẳng nghĩ gì thêm nữa, anh mở cái ngăn bàn bừa bộn ra. Nó đã bừa bộn từ những ngày nào anh cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ là cũng đã lâu lắm.
 
Có rất nhiều thứ nhìn vào lại nhớ đến cái này cái nọ cái kia.
 
Anh bỏ mấy thứ trên tay vào đó rồi đóng ngăn bàn lại. Ngày mai anh sẽ không dùng điện thoại nữa.
 
Ngày mai nếu như...
 
...
 
...
3525 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết