Avatar's Danghoan

Ghi chép của Danghoan

Trường đời

Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu

4312 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goku
goku
123nono
12 năm trước· Trả lời
Danghoan
123nono
12 năm trước· Trả lời
goku
123nono
12 năm trước· Trả lời
Danghoan
123nono
12 năm trước· Trả lời
goku
123nono
12 năm trước· Trả lời
goku
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết