Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Tôi là ai?

Tôi là ai không quan trọng, những gì tôi làm sẽ định nghĩa được tôi !
3942 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , Grarandos3 người nữa
Website liên kết