Avatar's Zenicy

Ghi chép của Zenicy

Tổng kết buổi họp đầu của đội bóng (Update lần 6)

Sau một thời gian nín thở và đợi chờ, giờ là lúc đội bóng chúng ta BÓP CÒ !!!

2-Tên đội bóng Linkhay PTD (Phó thường dân)

3-Ngân quỹ đợt 1:
50.000 VNĐ/1 người
Đã đóng:
@Zenicy
@mr_zeroxxx
@lylienket
@toiyeuh2o
@số má
@rhonelion
@venicex
@kanishi
@Nangkhuya
@leonking
@Whylove
@Justdoit                             Tổng: 600.000 VNĐ

Đã chi:
7 áo tập màu xanh dương (25.000 VNĐ/1 áo)= 175.000 VNĐ
Tiền sân + tiền thuê bóng = 270.000 VNĐ
Tiền găng = 120.000 VNĐ
Tiền bóng = 200.000 VNĐ
Tiền balo = 80.000 VNĐ
Tiền sân + tiền nước = 180.000 VNĐ

                   Thừa: -425.000 VNĐ

5-Áo của độiÁo cả bộ + in = 100.000 VNĐ

6-Số áo: nhung~ ai co' * la` da~ dong' tien`
Yeu cau` moi. nguoi` chon. so' luon
@Zenicy [69]
@toiyeuh2o [99]*
@mr_zeroxxx [13]*
@số má [05]*
@rhonelion [20]*
@sonnho [07]
@kanishi [86]
@venicex [25]*
@Nangkhuya [24]
@lylienket [09]*
@leonking [05]*
@Whylove*
@Nangkhuya*
@Hịjodesol*
@justdoit*                                  Tổng: 1.000.000 VND

Những ai muốn tham gia yêu cầu để lại:
-Tên
-Tuổi
-Sđt
-Vị trí đá trong đội
                                           để Zen bổ sung vào đội hình
có gì xin liên hệ theo số 01232522202
Lưu ý: spam sẽ bị 404 NGAY LẬP TỨC

Quỹ từ mai sẽ do h2o quản lý !!!
4449 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meomeo93 , venicex12 người nữa
cunzk
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
cunzk
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Yan87
123nono
12 năm trước· Trả lời
lylienket
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
Igorkuto
123nono
12 năm trước· Trả lời
justdoit
123nono
12 năm trước· Trả lời
justdoit
123nono
12 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
eragon888
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
sonnho
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
lylienket
123nono
12 năm trước· Trả lời
sonnho
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
Nangkhuya
123nono
12 năm trước· Trả lời
bemeo38
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
IceNguyen
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
dkman
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
IceNguyen
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
hijodesol
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
hijodesol
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết