Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

########

Muốn biết kiến thức của người khác thì hãy giả ngu đi, cứ nói là ko mặc dù là có, cứ nói là ko biết mặc dù biết rõ, dụng kế nghi binh ắt đạt được mục đích.
3971 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Danghoan , chelx
chelx
cái này gọi là : ngọa hổ tàng long
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Hì hì, binh giả quỷ đạo giã
10 năm trước· Trả lời
Danghoan
nham hiểm quá
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Ở đời chỉ chết những thằng ngu
10 năm trước· Trả lời
Danghoan
ô. nói ai thế bạn? lâu ngày lên lại chửi t hả
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Hê, mềnh có nói ai đâu
10 năm trước· Trả lời
Danghoan
như chửi mềnh ý?
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Ầy, nào ai dám ý
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết