Avatar's minhtran247

Ghi chép của minhtran247

Bảng giá quảng cáo trên hệ thống Sinh Lợi , áp dụng ngày 01/12/2010Khuyến mãi nhân dịp Noel - Giá khuyến mãi sẽ có hiệu lực suốt đời với hợp đồng ký kết.
Quí công ty chỉ đóng phí theo giá khuyến mãi ghi trên hợp đồng

Bảng giá quảng cáo trên hệ thống Sinh Lợi , áp dụng Khuyến mãi ngày 01/12/2010 đến ngày 10/12/2010.Cá nhân, doanh nghiệp đăng ký quảng cáo thời gian nhiều hơn 4 tuần, được lưu thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp trên trang : Doanh nghiệp địa ốc . Nhiều khách hàng tiềm năng tiếp cận đến thông tin của quý vị.
  Hồ sơ lưu trong đây gồm: 
 1. Tên Công ty (Cá nhân) : 
 2. Tên giao dịch : 
 3. Logo : 
 4. Ngành nghề: 
 5. Mã số thuế : 
 6. Địa chỉ : 
 7. Điện thoại :
 8.  Fax :
 9.  Email : 
 10. Web : 
 11. Người liên hệ : 
 12. Giới thiệu ngắn 

Cám ơn Quý công ty - Chào trân trọng & hợp tác.

3537 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết