Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Trùng kênh

Mọi người cố gắng tìm hiểu xem những kênh mình định lập xem đã có trước chưa bằng việc search trên LH hoặc search kênh + tên LH bằng google. Hiện tại có một số kênh trùng nhau như am-nhac và am nhac. 
3976 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Achilles , apple133 người nữa
TaiTran
Gõ các tổ hợp linkhay.com/tenkenh / linkhay.com/ten-kenh xem thử có chưa
10 năm trước· Trả lời
TaiTran
http://linkhay.com/games & http://linkhay.com/game
10 năm trước· Trả lời
TaiTran
http://linkhay.com/englsih & http://linkhay.com/lh_english
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
à, kênh english và lh_english tưởng giống mà lại khác nhé. Cái 1: about English study
Cái 2: English news
Có giao thoa 1 tí
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
@nguyenhunghai: 1 kênh bị 404 rồi
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
Bạn Tài gõ sai URL
10 năm trước· Trả lời
TaiTran
Xin lỗi gõ sai, gõ lại
http://linkhay.com/english & http://linkhay.com/lh_english
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết