Avatar's sean

Ghi chép của sean

Nghịch tiếp :D

Mình đã sửa ảnh này khỏi mấy cái vệt nước: 


Bonus: 

Cân ba

3752 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , meomeo933 người nữa
Grarandos
speechless
10 năm trước· Trả lời
sean
hehe, thanks
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết