Avatar's sean

Ghi chép của sean

Đêm trình diễn văn hóa Việt Nam (London)

Được cái học sinh sinh viên ở đây đời sống tinh thần cao phết :D Lướt qua một vài hình ảnh về đêm trình diễn văn hóa Việt Nam tại Trường Kinh Tế London (LSE) được tổ chức bởi hội sinh viên VN tại LSE (VNLSE):

3751 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi maisnow
Website liên kết