Avatar's venicex

Ghi chép của venicex

Chém giết tuần cuối tháng 11/2010

Anh em chuẩn bị tinh thần chiến tiếp thôi. Ai tham gia để lại số đt cho tiện liên lạc.

Địa điểm: Đạt Game 3, 183 Nguyễn Ngọc Vũ
Lưu ý: có vài quán matxa cùng số nhà 183 nhưng đi lên là sẽ thấy =)) Đề nghị anh em không vào nhầm
4849 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Zenicy , Faceless3 người nữa
Yuriko_Matsui
123nono
13 năm trước· Trả lời
tradaonline
123nono
13 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
HQ_12-11
123nono
13 năm trước· Trả lời
KingEric
123nono
13 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Faceless
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
13 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
13 năm trước· Trả lời
cau2
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
cau2
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Duval
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
cau2
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết