Avatar's venicex

Ghi chép của venicex

CS tối chủ nhật 14/11/2010

Giao lưu CS giữa các thành viên Linkhay với tiêu chí "Vui là chính".
Thời gian: 8h(Mời góp ý) buổi tối trong tuần
Địa điểm: Quán Internet Cafe Đạt Game (Mời góp ý)
Địa chỉ: http://wikimapia.org/13174734/vi/Game-%C4%90%E1%BA%A1t-1-2-3-D
Thể thức: chia team, bên nào thua thì trả tiền máy B-)

Ai tham dự thì để lại địa chỉ liên lạc.
Thân mời anh em đến tham dự.

Các thành viên tham dự hiện tại: venicex, @tuanlinh25, @Yuriko_Matsui, @mr_zeroxxx, @huykiller12, @d_oh_O_o, @cau2
4858 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi kun_vincent , hieu_3x1 người nữa
Yuriko_Matsui
123nono
13 năm trước· Trả lời
vt57vt57
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
hieu_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
Yuriko_Matsui
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
hieu_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
vt57vt57
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
hieu_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
lyhap
123nono
13 năm trước· Trả lời
hieu_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
13 năm trước· Trả lời
vuphuong87
123nono
13 năm trước· Trả lời
cau2
123nono
13 năm trước· Trả lời
IceNguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
13 năm trước· Trả lời
d_oh_O_o
123nono
13 năm trước· Trả lời
huykiller12
123nono
13 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết