Avatar's HoangCuong

Ghi chép của HoangCuong

List của Nâu !

November Rain,
Forever and One, 
( quên 1 bài ở đây ) ,  
Believe, 
I remember you, 
Remember When,
I walk the line , 
Because you loved me, 
Won't go home without you ,
Waiting for tonight.


@snowflake ; nhớ bài kia không; :) 

bb
4859 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Yan87 , 85091 người nữa
Website liên kết