Avatar's minhtran247

Ghi chép của minhtran247

12 khuôn mẫu cư xử tạo nên đẳng cấp ngược

Hãy nhìn vào tâm trí của bạn. Khi bạn băng qua đường, bạn có tập trung vào mỗi bước đi không? Khi bạn nhai kẹo, bạn có nghĩ đến viên kẹo không? Khi bạn ăn cơm, bạn có phải nghĩ đến việc tiêu hóa nó không? Khi bạn đi ngủ, bạn có phải tập trung vào việc tiếp tục thở không?...

Bạn đâu có cần phải ý thức khi làm những việc này, đúng không? Bạn làm theo tiềm thức. Chúng ta có thể nói rằng trí óc của chúng ta giống như tảng băng. Phần chúng ta thấy là phần ý thức, và phần lớn hơn mà chúng ta không nhìn thấy là tiềm thức. Phần tiềm thức của chúng ta chịu trách nhiệm với hầu hết những kết quả mà chúng ta đạt được trong cuộc sống.

Khi có những chuyện lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình thì đó chính là phần trí óc ta phải chịu trách nhiệm. Rất nhiều người trong chúng ta có những khuôn mẫu cư xử - tức là những kinh nghiệm cũ hay hành vi giống nhau trở đi trở lại hoài.

1.Mẫu đến trễ

2. Mẫu bi kịch

3. Mẫu tai nạn

4. Mẫu lộn xộn

5. Mẫu cháy túi

6. Mẫu không thể thay thế được

7. Mẫu thay đổi công việc

8. Mẫu "tôi chỉ kiếm đủ sống"

9. Mẫu "tôi lúc nào cũng bị lỡ cơ hội" (không gặp thời)

10. Mẫu "người khác lúc nào cũng ăn bớt của tôi"

11. Mẫu "tôi lúc nào cũng khỏe mạnh"

12.Thay đổi luôn là thử thách

Xem chi tiết


3565 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết