Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Triết gia — nhà toán học — Bertrand Russell có một câu nói rất nổi tiếng:

Tớ không bao giờ dám hy sinh vì niềm tin của tớ, tại vì niềm tin của tớ có thể … sai
3985 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết