Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Thử...?

Làm thử là một dạng hoạt động thiếu tính khoa học cần loại bỏ triệt để khỏi các quyết định về kinh tế của một quốc gia. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Con người phải tìm ra nó và sử dụng nó có hiệu quả. Đó chính là khoa học thực sự.
3985 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết