Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Đố vui ^^

“Nhân dân bảo có, chính phủ bảo không, các nhà khoa học đang nghiên cứu”

Là cái gì? ;D

3985 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết