Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Ga-li-lê

"Dù sao, Trái Đất vẫn quay"
3981 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết