Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Đúng hay sai?

Đúng hay sai thường chỉ biết khi sự việc đã xảy ra.
3985 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết