Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Tuyệt vọng

...

 

- Anh có bao giờ rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng chưa? 

 

- Chưa từng. Có những lọai người không bao giờ bến đến hai tiếng “tuyệt vọng”. Từ sâu trong tâm khảm họ không cho phép mình được quyền tuyệt vọng. Vĩnh viễn như vậy. Tôi là loại người đó. 

 

- Chừng như tôi hiểu. Lọai người đó ý chí sống quá mãnh liệt. Chừng, trong người họ, bản năng tồn tại luôn luôn chực trào trỗi dậy mọi lúc. Họ sống vì họ cần sống, nên sống và muốn sống. Vì thế, tịnh không có gì làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Có thể họ sẽ có những thống khổ, nhưng họ vẫn không thể cảm thấy tuyệt vọng. Có thể họ sẽ có những chuyện khiến họ bi ai, đau đớn, nhưng họ vẫn phải chịu đựng, để sống, để tồn tại. Chịu đựng với họ không phải là một chuyện quá khó khăn. Vĩnh viễn lúc nào trong họ cũng một niềm hy vọng, dù đó có là những tia hy vọng nhỏ nhoi nhất. Họ hy vọng để họ tồn tại. Vì thế, tuyệt nhiên họ không bao giờ tuyệt vọng. 

 

- Chừng như là như vậy. 

 

- Nhưng anh cũng biết, bất cứ điều gì cũng có một giới hạn. Những giới hạn không thể phá bỏ, cũng như không thể vượt qua. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Khi đã vượt quá mức giới hạn có thể chịu đựng, có thể người ta sẽ không còn có thể quay đầu trở lại. Tất cả chỉ còn là nỗi bi ai, thống khổ nhất mà thôi. Bi ai, thống khổ đến tột cùng. 

 

- Tôi hiểu. 

 

- Tôi biết anh hiểu. 

 

 

...

 

 

Trích từ một cái gọi là "Biệt" , viết hồi 2005.

3578 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake
Website liên kết