Avatar's mikeynguyen

Ghi chép của mikeynguyen

20/10

Xin chúc toàn thể chị em phụ nữ dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù thất nghiệp hay đang tìm việc, đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, đang bia ôm hay trà đá, hút thuốc...... lá hay là ko, dù có công hay có tội, dù bơi lội karate, dù đi xe hay đi bộ... 20/10 vui vẻ hạnh phúc.

(Định dán vào blast mà dài quá cơ)
4271 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , littlefox125 người nữa
Website liên kết