Avatar's echcon12

Ghi chép của echcon12

ngày hôm nay!

Ngày hôm nay bận rộn. Lần đầu tiên thấy ông anh ốm mà k ăn uống j. Mọi lần ốm ăn ầm ầm thế mà hôm nay lại biếng ăn --> ốm thật ui`... :((
4032 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , 85092 người nữa
Website liên kết