Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Quyết chiến

Đêm hai mươi bảy tháng chạp. 

Trường thành. 

Tiết trời đương lạnh. Chỉ còn mấy ngày là hết năm. Là Tết. Những kẻ tha phương đều trở về cố hương. Còn lãng tử?

Lãng tử vốn dĩ không có cội nguồn, làm gì có cố hương để trở về.

Người Tây Môn Tiểu Nhạn thẳng như ngọn bút. Mường tượng vĩnh viễn hắn sẽ luôn đứng thẳng như vậy. Hắn nhìn Diệp Đại Bằng hỏi:

- Các hạ sử đao?

- Phải. Là đao.

- Một ngọn tiểu đao?

- Không. Phi đao họ Lý chỉ còn trong âm hưởng.

- Đoản đao?

- Là đoản đao.

- Tốt.

- Đao tốt. Ta tốt. Vạn sự tốt.

- Vậy các hạ dùng đao mà làm gà chặt thịt, ta đi nhặt rau.

-

- Ý kiến gì?

- ...   

...

...

3589 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , Achilles2 người nữa
Achilles
x 1000
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
trác tuyệt trác tuyệt
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết