Avatar's Rhett_butler_11

Ghi chép của Rhett_butler_11

HY SINH

cách mạng nào cũng phải có người chịu hy sinh! Quá trình chống lại cách mạng cũng cần có người hy sinh. Nói chung là cái gì cũng cần có người hy sinh. Đừng để mình trở thành người bắt buộc phải hy sinh. 


Hy sinh là một từ cao quý mà mấy thằng đểu gán cho những người chết thay mình >”<

cuong205a:
3806 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hnt0212
Website liên kết