Avatar's thanhdc

Ghi chép của thanhdc

Thế mà lại hay

Thế mà lại hay hên xui mà lại hay
Yêu đại một người thế mà tình lại hay
Tình đắm tình say bền lâu hay đổi thay
Cũng tại từ ta mà ra hết.
4010 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , KISS67891 người nữa
Website liên kết