Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Chính sử, dã sử, huyền sử

Chính sử là những bộ sử có độ chân thực lịch sử tương đối cao, được các sử gia ghi chép cẩn thận về các sự kiện xảy ra trong thời đại đó.Chính sử chỉ thiên về ghi chép sự hưng vong tan hợp của các triều đại vua quan chính thống, đi vào mặt chung nhiều hơn mặt riêng. Ví dụ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.


Dã sử là ký ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian. Từ điển Tiếng Việt 1992, định nghĩa dã sử là: “Lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử”. Nội dung có liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử. Ví dụ như những câu chuyện về vua Lê Lợi, về Nguyễn Trãi...


Huyền sử là chuyện truyền thuyết có tính chất huyền hoặc, hoang đường. Nội dung có liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử.  Ví dụ như các câu chuyện chép trong sách Việt Điện U Linh tập, Lĩnh Nam Chích Quái về Lạc Long Quân diệt ngư tinh, Thánh Gióng...


 


3598 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết