Avatar's hnt0212

Ghi chép của hnt0212

.......

Trên thế giới này có 1 người luôn luôn hiểu rõ từng cảm xúc của mình cho dù mình hay người đó không hề nói ra, luôn biết khi nào mình buồn, mình vui, mình cần có ai đó ở bên cạnh cho dù nhiều khi người đó chẳng thèm quan tâm đến mình nữa
3681 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bloc2210_3x
hnt0212
Người đó là chính mình
10 năm trước· Trả lời
chickendie
trớt quớt
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết