Avatar's Keosoft90

Ghi chép của Keosoft90

C.Đ.C.M - C.L.G.T nghĩa là ???

Con Đường Cách Mạng - Còn Lắm Gian Truân
3808 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết