Avatar's bai_tu_long

Ghi chép của bai_tu_long

Những lời chưa nói ấy

Tôi nhớ buổi đầu hai đứa gặp nhau

Tôi chẳng nói gì chỉ nhìn em đứng vậy

Và bây giờ những lời chưa nói ấy

Như con thuyền xô sóng biển lòng tôi

Tôi biết tôi chẳng thể đi đâu

Để trốn khỏi những lời chưa nói ấy

Tôi thấy chúng trong sương, trong vầng dương mới dậy

Trong gió đông về gọi sóng biển khơi

3994 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Snowflake
Bạn đã coi Love Actually chưa?
10 năm trước· Trả lời
bai_tu_long
Thúc thực là tiếng anh rất tồi, không biết bạn định nói đến sách/phim gì
10 năm trước· Trả lời
Snowflake
Phim Yêu thật sự đó bạn. Tự nhiên đọc bài thơ này mình nhớ đến phim đó. Nếu có thời gian bạn xem há
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết