Avatar's phuongbuon

Ghi chép của phuongbuon

cảm giác khó chịu và khó diễn tả

đau đầu quá!
mình khó chịu quá,..............mà thôi....
4187 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết