Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

Kiến đốt vào mông =))

Có những lúc giật mình trong giấc ngủ.

Anh vô tình bị kiến đốt vào mông.

Anh chợt nhớ có một buổi chiều hồng.

Anh và em cùng lên đồi đón gió.

Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ.

Anh vô tình bị kiến đốt vào mông

4091 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Achilles , quynhga19966 người nữa
rhonelion
đốt vào mông còn gãi đc, chứ nó mà đốt chỗ khác thì thê thảm lắm
11 năm trước· Trả lời
gachua
eo, a đen tối kìa>"<
11 năm trước· Trả lời
rhonelion
hơ hơ, biết a nói chỗ nào mà kêu đen tối
cóa mà e hok trong sáng thì cóa ế
11 năm trước· Trả lời
Achilles
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết