Avatar's nazimem

Ghi chép của nazimem

Cưới nhau là ... :x :x :x :x

4097 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , beVit11 người nữa
shochu
hehe :X
11 năm trước· Trả lời
Grarandos
, thích cái cuối "Waiting for him patiently" trong tình trạng súng đạn đầy đủ
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết