Avatar's mrde

Ghi chép của mrde

Bánh trôi nước

Thân em vừa ngắn lại vừa tròn

Bảy chục cân thừa, mét rưỡi non

Bạn bè ai cũng tay bồng bế

Tự hào em nói : " vẫn còn son "

3707 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Zenicy , princess_regent5 người nữa
Meowth
10 năm trước· Trả lời
Snowflake
x 3
10 năm trước· Trả lời
Zenicy
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết