Avatar's vnsm

Ghi chép của vnsm

Hạnh phúc

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu và một điều gì đó để hy vọng!
4884 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong
Website liên kết