Avatar's blackdots

Ghi chép của blackdots

Công ty cổ phần phát triển địa ốc Đất Việt

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản;
 • Tư vấn, đấu giá bất động sản;
 • Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đô thị;
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ    tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước, công trình ngầm, các công trình văn hóa, chống thấm.
 • Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng;
 • Môi giới thương mại;
 • San lấp mặt bằng;
 • Công ty cổ phần phát triển địa ốc Đất việt

  4233 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
  Website liên kết