Avatar's Ufodanger

Ghi chép của Ufodanger

Đàn ông nên biết

 
- Chơi một môn thể thao
- Chơi một loại nhạc cụ
- Thuộc vài bài thơ hay
- Mỗi tháng đọc một cuốn sách
- Đọc báo chí hàng ngày
- Tửu lượng tốt
- Biết chơi điện tử
- Có khả năng hội họa
- Đã từng cá độ bóng đá
- Tự tin
- Thoải mái không chấp vặt
-  Mưu toan việc lớn, không nề hà việc nhỏ


via f69-ttvnol
5030 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Achilles13 người nữa
nlhnam
123nono
14 năm trước· Trả lời
mankichi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
14 năm trước· Trả lời
mankichi
123nono
14 năm trước· Trả lời
maisnow
123nono
14 năm trước· Trả lời
ozzy
123nono
14 năm trước· Trả lời
knight13
123nono
14 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
14 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
14 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
14 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
14 năm trước· Trả lời
xiaoxian
123nono
14 năm trước· Trả lời
leanh89
123nono
14 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
14 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
14 năm trước· Trả lời
sean
123nono
14 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết