Avatar's chuyengiatocdo

Ghi chép của chuyengiatocdo

Tiêu chuẩn để xác định tốc độ sao chép

ISO/IEC 24735
Tiêu chuẩn để xác định tốc độ sao chép

Tiêu chuẩn này cung cấp một phương pháp đo lường hiệu quả của việc sao chép và tương thích với những thiết bị sao chép kỹ thuật số, những thiết bị đa chức năng bằng một công cụ truyền tài liệu tự động. Tiêu chuẩn này dành cho các thiết bị sao chép đen trắng và cả sao chép màu.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các yêu cầu báo cáo về  việc đo lường hiệu quả sao chép kỹ thuật số. Việc thử nghiệm cho từng hệ thống đòi hỏi sự kết hợp đồng nhất giữa môi trường thử nghiệm, các chế độ vận hành và các quy trình khác.


4434 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết