Avatar's chuyengiatocdo

Ghi chép của chuyengiatocdo

Tiêu chuẩn để xác định tốc độ in ấn

ISO/IEC 24734
Tiêu chuẩn để xác định tốc độ in ấn

Tiêu chuẩn này dành cho các thiết bị in ấn kỹ thuật số (bao gồn cả máy in phun) và áp dụng cho cả máy in màu và máy in trắng đen có khả năng in trên khổ giấy A4/8.5x11". Tiêu chuẩn này còn đưa ra phương pháp để so sánh hiệu quả in ấn ở chế độ sử dụng một loạt các ứng dựng như Word, Excel và PDF.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các yêu cầu báo cáo về  việc đo lường hiệu quả in ấn kỹ thuật số. Việc thử nghiệm cho từng hệ thống đòi hỏi sự kết hợp đồng nhất giữa môi trường thử nghiệm, các chế độ vận hành và các quy trình khác.


Nguồn: http://www.canon.com.vn/ipm/
4439 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết