Avatar's chuyengiatocdo

Ghi chép của chuyengiatocdo

Chuẩn in ấn Images Per Minutes - Hình Trên Phút

Chuẩn in ấn Images Per Minutes - Hình Trên Phút
Cách tốt nhất để tối đa tốc độ in ấn và sao chép

Mặc dù cả hai chuẩn in “Images Per Minute” (gọi tắt là IPM, tạm dịch là Hình trên phút) và “Pages Per Minute” (gọi tắt là PPM, tạm dịch là Trang trên phút) đều được chấp nhận để sử dụng chung với các tiêu chuẩn ISO khác, nhưng vấn đề cần quan tâm là việc sử dụng chuẩn in PPM sẽ tạo ra sự nhầm lẫn.

Bởi vì đơn vị đo lường PPM vừa được dùng như một tiêu chuẩn ISO, vừa là một tiêu chuẩn của các nhà sản xuất máy in; do đó Canon sẽ chỉ sử dụng chuẩn in IPM khi muốn nói đến tốc độ in ấn và sao chép.

Vì vậy, người tiêu dùng sẽ luôn biết được tốc độ thật của những máy in phun và những máy in đa chức năng của Canon.

4441 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết