Avatar's waternymph

Ghi chép của waternymph

Người ta nói

yêu nhau lâu thì dần dần suy nghĩ, thái độ, quan điểm sẽ giống nhau.

Có lẽ đúng thế thật.


4413 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi mikeynguyen , Ufodanger1 người nữa
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
thanhdc
123nono
12 năm trước· Trả lời
waternymph
123nono
12 năm trước· Trả lời
KingEric
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết