Avatar's waternymph

Ghi chép của waternymph

Người ta nói

yêu nhau lâu thì dần dần suy nghĩ, thái độ, quan điểm sẽ giống nhau.

Có lẽ đúng thế thật.


3967 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi mikeynguyen , Ufodanger1 người nữa
Ice
Ice
lúc mới thôi.
10 năm trước· Trả lời
thanhdc
cuối cùng là bỏ nhau à
10 năm trước· Trả lời
waternymph
Kể cả bỏ nhau cũng ko hết giống nhau được, thế mới đau =)
10 năm trước· Trả lời
KingEric
Chuẩn đấy.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết